Royhatdan o'tish

Ro'yhatdan o'tayotganda barcha bo'limlarni to'ldirish shart.